کفپوش

مزایای کفپوش آنتی استاتیک برای مراکز داده

مزایای کفپوش آنتی استاتیک برای مراکز داده ها کفپوش های آنتی استاتیک هنگام ایجاد امنیت برای یک مرکز داده بسیار متفاوت عمل می کند. مراکز داده مراکز مهم مدیریتی برای شرکتها در هر صنعت هستند. با حرکت بیشتر تجارت و کار به سمت سیستم عامل های آنلاین و موبایلی ، شرکت ها برای ادامه کار و راه اندازی به مراکز داده اعتماد می کنند. حتی کوچکترین خرابی باید از دست دادن درامد و تجربه بد مشتری می شود. در حالی که...