ضد زنگ‌های روغنی

دسته ضد زنگ‌های روغنی یا آسترهای آلکیدی شامل انواع ذیل می‌شود:

آستر آلکید اخرایی (ضد زنگ اخرایی) با کد 1113

ضد زنگ آلکیدی آریا پارسضد زنگ‌های روغنی اخرایی (آستر آلکید اخرایی) بر پایه اکسید آهن و رزین آلکید و از بهترین مواد اولیه تولید گردیده است.

پوشش بالا و مقاومت بسیار بالا در مقابل رطوبت از خصوصیات این محصول است.

این محصول به عنوان یک آستر مقاوم رطوبتی بر روی سطوح فلزی به کار رفته و از سطح زیرین خود در مقابل زنگ زدگی و خوردگی رطوبتی محافظت میکند.

پوشش تئوری این محصول حدود 5 متر مربع در هر لیتر بوده و زمان خشکایی سطحی آن در دمای 25 درجه حدود 4 ساعت میباشد.

این محصول با قلمو ،غلطک رنگ و پیستوله قابل اجرا است.

جهت استفاده باید با تینر روغنی مناسب و با توجه به وسیله اجرا رقیق شده و قبل از اجرا کاملا” مخلوط شود.

قبل از اجرا سطح باید از هر گونه چربی ، غبار و رطوبت پاک شود.

آستر آلکید طوسی (ضد زنگ طوسی روغنی) با کد 1115

ضد زنگ‌های روغنی آریا پارسضد زنگ‌های روغنی طوسی  (آستر آلکید طوسی) بر پایه رزین الکید و از مواد اولیه مرغوب تهیه گردیده است.

پوشش و چسبندگی بالا از خصوصیات ویژه این محصول میباشد.

این محصول به عنوان یک آستر الکیدی بر روی سطوح فلزی و به منظور ضخامت دادن به پوشش استفاده میشود.

این محصول با قلم و غلطک و پیستوله بکار میرود.

قبل از استفاده باید کاملا” مخلوط و با تینر روغنی مناسب رقیق شود.همچنین سطح مورد استفاده باید عاری از هر گونه چربی و رطوبت و غبار باشد.