رنگ های آلکیدی

اين محصول برپايه رزين آلکيدی طراحی گرديده و دارای سرعت خشک شدن مناسب است. براقيت مختلف، مقاومت مناسب جوی، ثبات براقيت، چسبندگی عالی، حفظ رنگ و انعطاف مناسب از جمله خواص اين رنگ محسوب می‌شوند.

اين محصولات در رنگ آميزی سازه های فلزی، سازه های صنعتی، تجهيزات اداری و خانگی کاربرد دارد.

دسته رنگ های آلکیدی شامل انواع ذیل است:

محصولات دیگر