رنگ های آلکیدی

اين محصول برپايه رزين آلکيدی طراحی گرديده و دارای سرعت خشک شدن مناسب است. براقيت مختلف، مقاومت مناسب جوی، ثبات براقيت، چسبندگی عالی، حفظ رنگ و انعطاف مناسب از جمله خواص اين رنگ محسوب می‌شوند.

اين محصولات در رنگ آميزی سازه های فلزی، سازه های صنعتی، تجهيزات اداری و خانگی کاربرد دارد.

دسته رنگ های آلکیدی شامل انواع ذیل است:

آستر زینک فسفات آلکیدی
آستر زینک کرومات آلکیدی
آستر اکسيد آهن اخرایی
رنگ میانی آلکیدی
رنگ رویه آلکیدی براق
رنگ رویه آلکیدی مات
رنگ رویه آلکیدی سریع خشک
رنگ رویه آلکید سوله ای