دسته کاشی و آجرهای مقاوم شیمیایی شامل انواع ذیل است:

آجر ضد اسید
کاشی ضد اسید
پکینگ های سرامیکی

دیدگاه ها بسته شده است