دسته پوشش پلی یورتان کف شامل انواع ذیل است:

پرایمر پلی یورتان کف
پوشش پلی یورتان صنعتی کف
پوشش پلی یورتان (الاستیکی) ورزشی کف
پوشش پلی یورتان Anti UV کف

دیدگاه ها بسته شده است