رنگ های چوب

در مجموعه آریا سطح تهران سیلر و کیلر مخصوص چوب بر پایه رزینهای نیترو سلولزی و از بهترین مواد اولیه تولید می گردد. این محصول دارای چسبندگی، شفافیت و پوشش بالا برده و در دو بسته بندی کوارت و گالن تولید میشود.

دسته رنگ های چوب شامل انواع ذیل می باشد:

سیلر فوری
کیلر فوری
نیم پلی استر مات و براق