رنگ‌های پلاستیک و نیم پلاستیک

رنگ‌های پلاستیک از جمله رنگ‌های امولسیونی است که بر پایه آب و رزینهای کوپلیمر تولید می‌گردد. این رنگها معمولا” مات بوده و با توجه به نوع و میزان کوپلیمر بکار رفته در آن دارای مقاومت نسبی در برابر شستشو توسط آب هستند و معمولا” بدلیل مقاومت کم و کوتاه مدت در برابر رطوبت برای سطوح داخلی ساختمان‌ها و بیشتر جهت فضاهایی که به دور از رطوبت می باشد و جهت زیبا سازی سطوح گچی،سیمانی و بتونی کاربرد دارد.

پوشرنگ تمام پلاستیک آریا پارس

پوشرنگ پلاستیک آریا پارساین رنگ جزء دسته رنگ‌های امولسیونی آب پایه بوده و بر پایه رزین کو پلیمر وینیل استات و از بهترین مواد اولیه مناسب با شرایط آب و هوایی ایران ساخته شده است. پوشش بالا و قابلیت شستشو از ویژگی های بارز این محصول هستند. این رنگ با استفاده از غلطک و قلمو و پیستوله قابلیت اجرا دارد.

جهت استفاده از غلطک و قلمو به نسبت 50%، جهت استفاده از پیستوله به نسبت 70% آب به رنگ اضافه کنید. قبل از استفاده سطح مورد نظر را از هرگونه چربی و آلودگی و غبار پاک کنید بعد سطح مورد نظر را با زیرکار مناسب اشباع کنید سپس رنگ را با نسبت‌های یاد شده و با توجه به وسیله اعمال رقیق و کاملا به صورت یکنواحت مخلوط نموده و سطح را رنگ آمیزی نمایید.

پس از هر دست رنگ آمیزی در دمای 25 درجه سانتیگراد بین 7 تا 10 ساعت زمان خشکایی لازم است. جهت رنگ آمیزی به روش پاشش قبل و بعد از رقیق کردن باید رنگ به صورت یکنواخت مخلوط شود. همچنین رنگ رقیق شده را از صافی مناسب گذرانده و بعد ار آن اجرا نمایید؛ بدیهی است که سطح مورد اجرا باید کاملا” خشک باشد.

این رنگ در فام سفید و در بسته بندی کوارت گالن و 2.5گالن تولید میشود.

رنگ نیم پلاستیک 110 آریا پارس

رنگ پلاستیک 110 آریا پارساین رنگ از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است . از خصوصیات ویژه این محصول پوشش بالا ، قلم خوری مناسب و نداشتن سایه و رد قلم می باشد. همچنین این رنگ بر روی کلیه سطوح گچی ، سیمانی و بتنی در نمای داخل ساختمان کاربرد دارد و با استفاده از قلم و غلطک و پیستوله به کار می رود .

جهت استفاده از غلطک و قلم مو به نسبت 50 درصد و جهت استفاده از پیستوله به نسبت 70 درصد به رنگ آب اضافه نموده و کاملا یکدست مخلوط کنید .

در روش استفاده از پیستوله بعد از رقیق کردن و قبل از اجرا باید رنگ را از صافی مناسب عبور داد سپس سطح مورد نظر را از هرگونه غبار ، چربی و آلودگی پاک نموده و با زیر کار مناسب اشباع نمایید و رنگ را اجرا کنید .

بین هر دست رنگ آمیزی در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد حتما باید حدود ده ساعت زمان خشکایی در نظر گرفت.

این رنگ در فام سفید و در بسته بندی کوارت ، گالن و 2.5 گالن تولید میگردد.

رنگ نیم پلاستیک 120 آریا پارس

رنگ نیم پلاستیک 120این رنگ از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است . از خصوصیات ویژه این محصول پوشش بالا ، قلم خوری مناسب و نداشتن سایه و رد قلم می باشد. همچنین این رنگ بر روی کلیه سطوح گچی ، سیمانی و بتنی در نمای داخل ساختمان کاربرد دارد و با استفاده از قلم و غلطک و پیستوله به کار می رود .

جهت استفاده از غلطک و قلم مو به نسبت 50 درصد و جهت استفاده از پیستوله به نسبت 70 درصد به رنگ آب اضافه نموده و کاملا یکدست مخلوط کنید .

در روش استفاده از پیستوله بعد از رقیق کردن و قبل از اجرا باید رنگ را از صافی مناسب عبور داد سپس سطح مورد نظر را از هرگونه غبار ، چربی و آلودگی پاک نموده و با زیر کار مناسب اشباع نمایید و رنگ را اجرا کنید .

بین هر دست رنگ آمیزی در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد حتما باید حدود ده ساعت زمان خشکایی در نظر گرفت.

این رنگ در فام سفید و در بسته بندی  گالن و 2.5گالن تولید میگردد.

رنگ نیم پلاستیک 130 آریا پارس

رنگ نیم پلاستیک 130این رنگ از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است . از خصوصیات ویژه این محصول پوشش بالا و قلم خوری مناسب می باشد. همچنین این رنگ بر روی کلیه سطوح گچی ، سیمانی و بتنی در نمای داخل ساختمان کاربرد دارد و با استفاده از قلم و غلطک و پیستوله به کار می رود .

جهت استفاده از غلطک و قلم مو به نسبت 50 درصد و جهت استفاده از پیستوله به نسبت 70 درصد به رنگ آب اضافه نموده و کاملا یکدست مخلوط کنید .

در روش استفاده از پیستوله بعد از رقیق کردن و قبل از اجرا باید رنگ را از صافی مناسب عبور داد سپس سطح مورد نظر را از هرگونه غبار ، چربی و آلودگی پاک نموده و با زیر کار مناسب اشباع نمایید و رنگ را اجرا کنید .

بین هر دست رنگ آمیزی در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد حتما باید حدود ده ساعت زمان خشکایی در نظر گرفت.

این رنگ در فام سفید و در بسته بندی  گالن و 2.5گالن و 5گالن تولید میگردد.

رنگ نیم پلاستیک سپیدار 2000 آریا پارس

رنگ پلاستیک 2000این رنگ از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است . از خصوصیات ویژه این محصول پوشش بالا ، قلم خوری مناسب و نداشتن سایه و رد قلم می باشد. همچنین این رنگ بر روی کلیه سطوح گچی ، سیمانی و بتنی در نمای داخل ساختمان کاربرد دارد و با استفاده از قلم و غلطک و پیستوله به کار می رود .

جهت استفاده از غلطک و قلم مو به نسبت 50 درصد و جهت استفاده از پیستوله به نسبت 70 درصد به رنگ آب اضافه نموده و کاملا یکدست مخلوط کنید .

در روش استفاده از پیستوله بعد از رقیق کردن و قبل از اجرا باید رنگ را از صافی مناسب عبور داد سپس سطح مورد نظر را از هرگونه غبار ، چربی و آلودگی پاک نموده و با زیر کار مناسب اشباع نمایید و رنگ را اجرا کنید .

بین هر دست رنگ آمیزی در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد حتما باید حدود ده ساعت زمان خشکایی در نظر گرفت.

این رنگ در فام سفید و در بسته بندی  گالن و 2.5 گالن تولید میگردد.

رنگ نیم پلاستیک سپیدار 2002 آریا پارس

این رنگ از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است . از خصوصیات ویژه این محصول پوشش بالا و قلم خوری مناسب می باشد. همچنین این رنگ بر روی کلیه سطوح گچی ، سیمانی و بتنی در نمای داخل ساختمان کاربرد دارد و با استفاده از قلم و غلطک و پیستوله به کار می رود .

جهت استفاده از غلطک و قلم مو به نسبت 50 درصد و جهت استفاده از پیستوله به نسبت 70 درصد به رنگ آب اضافه نموده و کاملا یکدست مخلوط کنید .

در روش استفاده از پیستوله بعد از رقیق کردن و قبل از اجرا باید رنگ را از صافی مناسب عبور داد سپس سطح مورد نظر را از هرگونه غبار ، چربی و آلودگی پاک نموده و با زیر کار مناسب اشباع نمایید و رنگ را اجرا کنید .

بین هر دست رنگ آمیزی در دمای .20 تا 25 درجه سانتیگراد حتما باید حدود ده ساعت زمان خشکایی در نظر گرفت.

این رنگ در فام سفید و در بسته بندی  گالن و 2.5گالن تولید میگردد.

رنگ نیم پلاستیک سپیدار 1000 آریا پارس

رنگ پلاستیک 1000این رنگ از بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است . از خصوصیات ویژه این محصول پوشش بالا ، قلم خوری مناسب و نداشتن سایه و رد قلم می باشد. همچنین این رنگ بر روی کلیه سطوح گچی ، سیمانی و بتنی در نمای داخل ساختمان کاربرد دارد و با استفاده از قلم و غلطک و پیستوله به کار می رود .

جهت استفاده از غلطک و قلم مو به نسبت 50 درصد و جهت استفاده از پیستوله به نسبت 70 درصد به رنگ آب اضافه نموده و کاملا یکدست مخلوط کنید .

در روش استفاده از پیستوله بعد از رقیق کردن و قبل از اجرا باید رنگ را از صافی مناسب عبور داد سپس سطح مورد نظر را از هرگونه غبار ، چربی و آلودگی پاک نموده و با زیر کار مناسب اشباع نمایید و رنگ را اجرا کنید .

بین هر دست رنگ آمیزی در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد حتما باید حدود ده ساعت زمان خشکایی در نظر گرفت.

این رنگ در فام سفید و در بسته بندی  گالن و 2.5گالن تولید میگردد.

رنگ‌های پلاستیک و نیم پلاستیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *