رنگ های آکریلیک پایه آب

رنگ آکریلیک پایه آب بر پایه رزین‌های آکریلیک ساخته میشود ؛رزینهای آکریلیک از سختی و مقاومت بالا در برابر رطوبت برخوردارند به همین جهت رنگهای برپایه رزین آکریلیکی هم از مقاومت بالا در برابر رطوبت برخوردار بوده و در اماکن مرطوب و بر روی سطوح گچی، سیمانی و بتنی کاربرد دارد  همچنین به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر نور خورشید برای نمای خارجی ساختمان هم استفاده می‌شود.

رنگ آکریلیک نیمه براق

رنگ آکریلیک نیمه براق آریا پارسرنگ آکریلیک نیمه براق آریا پارس بر پایه رزین آکریلیک پایه آب و از بهترین مواد اولیه تولید شده است. داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت، پوشش و چسبندگی بالا و نداشتن بوی نامطبوع از خصوصیات این محصول است. این محصول بر روی کلیه سطوح گچی، سیمانی و بتونی در نمای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد، همچنین به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت استفاده از آن در اماکن مرطوب مانند سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه و حمام توصیه می گردد. این محصول 100% قابل شستشو بوده و در انواع بسته بندی کوارت، گالن بیضی و 2/5 گالن بیضی و در فام سفید تولید می گردد.

پوشش تئوری این محصول در یک دست اجرا حدود 8 مترمربع در هر لیتر است و پوشش واقعی بستگی به نفوذ پذیری سطح مورد استفاده دارد.

زمان خشکایی سطحی بین 1 تا 3 ساعت و بستگی به دمای محیط دارد.

بین هر دست اجرا حدود 8 تا 10 ساعت زمان لازم است.

این رنگ با قلمو، غلطک و پیستوله قابلیت کاربرد دارد.

قبل از استفاده سطح مورد نظر خود را از هر گونه چربی، گرد و غبار و آلودگی پاک کنید سپس سطح را با زیرکار مناسب اشباع نمایید. جهت اجرا با قلمو و غلطک حدود 20% و جهت استفاده با پیستوله حدود 35 تا 40% آب اضافه گردد.

رنگ آکریلیک آریا پرایمین

رنگ آکریلیک پرایمین آریا پارسرنگ آکریلیک آریا پرایمین آریا پارس بر پایه رزین آکریلیک آب پایه تولید و از پوشش و چسبندگی بالا برخوردار است این محصول بر روی سطوح گچی ، سیمانی و بتنی در نمای داخلی ساختمان و به عنوان یک پوشش ارزان قیمت و گاها” جهت لایه زیرین برای ضخامت دادن به پوشش و یا به عنوان زیرکار محصولاتی مانند مولتی کالر به کار میرود این محصول به وسیله قلمو ، غلطک و پیستوله قابلیت کاربرد دارد این محصول در فام سفید ودر دو بسته بندی گالن و 2.5 گالن تولید وعرضه میگردد.

پوشش تئوری 6 متر مربع در هر لیتر و پوشش واقعی به نفوذ پذیری سطح وابسته است.

جهت استفاده از غلطک و قلمو با 20درصد و جهت استفاده با پیسوله با 30درصد آب رقیق شود.

رنگ آکریلیک مات

رنگ آکریلیک مات آریا پارسرنگ آکریلیک مات آریا پارس بر پایه رزین آکریلیک پایه آب و از بهترین مواد اولیه تولید شده است. داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت، پوشش و چسبندگی بالا و نداشتن بوی نامطبوع از خصوصیات این محصول است. این محصول بر روی کلیه سطوح گچی، سیمانی و بتنی در نمای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد، همچنین به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت استفاده از آن در اماکن مرطوب مانند سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه و حمام توصیه می گردد. این محصول 100% قابل شستشو بوده و در انواع بسته بندی گالن بیضی و 2/5 گالن بیضی و در فام سفید تولید می گردد.

پوشش تئوری این محصول در یک دست اجرا حدود 8 مترمربع در هر لیتر می باشد و پوشش واقعی بستگی به نفوذ پذیری سطح مورد استفاده دارد.

زمان خشکایی سطحی بین 1 تا 3 ساعت و بستگی به دمای محیط دارد.

بین هر دست اجرا حدود 8 تا 10 ساعت زمان لازم است.

این رنگ با قلمو، غلطک و پیستوله قابل اجرا است.

قبل از استفاده سطح مورد نظر خود را از هر گونه چربی، گرد و غبار و آلودگی پاک کنید سپس سطح را با زیرکار مناسب اشباع نمایید. جهت اجرا با قلمو و غلطک حدود 20% و جهت استفاده با پیستوله حدود 35 تا 40% آب اضافه گردد.

رنگ آکریلیک سپیدار 101

رنگ سپیدار 101رنگ آکریلیک سپیدار 101 آریا پارس بر پایه رزین آکریلیک پایه آب و از بهترین مواد اولیه تولید شده است. داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت، پوشش و چسبندگی بالا و نداشتن بوی نامطبوع از خصوصیات این محصول است. این محصول بر روی کلیه سطوح گچی، سیمانی و بتونی در نمای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد، همچنین به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت استفاده از آن در اماکن مرطوب مانند سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه و حمام توصیه می گردد. این محصول در انواع بسته بندی گالن بیضی و 2/5 گالن بیضی و در فام سفید تولید می گردد.

پوشش تئوری این محصول در یک دست اجرا حدود 7 مترمربع در هر لیتر می باشد و پوشش واقعی بستگی به نفوذ پذیری سطح مورد استفاده دارد.

زمان خشکایی سطحی بین 1 تا 2 ساعت و بستگی به دمای محیط دارد.

بین هر دست اجرا حدود 6 تا 8 ساعت زمان لازم است.

اجرای این رنگ با قلمو، غلطک و پیستوله امکان‌پذیر است.

قبل از استفاده سطح مورد نظر خود را از هر گونه چربی، گرد و غبار و آلودگی پاک کنید سپس سطح را با زیرکار مناسب اشباع نمایید. جهت اجرا با قلمو و غلطک حدود 15% و جهت استفاده با پیستوله حدود 30 آب اضافه گردد.

رنگ آکریلیک سپیدار 202

رنگ آکریلیک سپیدار 202رنگ آکریلیک سپیدار 202 آریا پارس بر پایه رزین آکریلیک پایه آب و از بهترین مواد اولیه تولید شده است. داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت، پوشش و چسبندگی بالا و نداشتن بوی نامطبوع از خصوصیات این محصول است. این محصول بر روی کلیه سطوح گچی، سیمانی و بتنی در نمای داخلی و خارجی ساختمان کاربرد دارد، همچنین به دلیل داشتن مقاومت بالا در برابر رطوبت استفاده از آن در اماکن مرطوب مانند سرویسهای بهداشتی، آشپزخانه و حمام توصیه می گردد. این محصول در انواع بسته بندی گالن بیضی و 2/5 گالن بیضی و در فام سفید تولید می گردد.

پوشش تئوری این محصول در یک دست اجرا حدود 5 مترمربع در هر لیتر می باشد و پوشش واقعی بستگی به نفوذ پذیری سطح مورد استفاده دارد.

زمان خشکایی سطحی بین 1 تا 2 ساعت و بستگی به دمای محیط دارد.

بین هر دست اجرا حدود 6 تا 8 ساعت زمان لازم است.

این رنگ با قلمو، غلطک و پیستوله قابلیت کاربرد دارد.

قبل از استفاده سطح مورد نظر خود را از هر گونه چربی، گرد و غبار و آلودگی پاک کنید سپس سطح را با زیرکار مناسب اشباع نمایید. جهت اجرا با قلمو و غلطک حدود 15% و جهت استفاده با پیستوله حدود 30 آب اضافه گردد.

رنگ آکریلیک جدولی

رنگ آکریلیک جدولی آریا پارس بر پایه رزین آکریلیک آب پایه و از بهترین مواد اولیه موجود در ایران تولید شده است این رنگ به دلیل درصد بالای رزین بکار رفته در آن دارای چسبندگی و مقاومت بسیار بالا بوده و به دلیل داشتن مقاومت بالا در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشید پوشش مناسب جهت سطح جداول در اماکن عمومی مانند جداول خیابان و پیاده روها میباشد؛ این رنگ بنا بر سفارش و در انواع رنگبندی‌ها تولید می‌شود.