دسته تینر های صنعتی شامل انواع ذیل است:

تینر اپوکسی
تینر پلی یورتان
تینر سیلیکونی (مخصوص رنگ های مقاوم حرارتی)
تینر ترافیکی و استخری
تینر فوری 10000
تینر فوری 20000
تینر کوره ای
تینر لاک پلی یورتان

دیدگاه ها بسته شده است