تینر های صنعتی

دسته تینر های صنعتی شامل انواع ذیل است:

تینر اپوکسی تینر اپوکسی آریا پارس
تینر پلی یورتان
تینر سیلیکونی (مخصوص رنگ های مقاوم حرارتی)
تینر ترافیکی و استخری
تینر فوری 10000
تینر فوری 20000
تینر کوره ای
تینر لاک پلی یورتان