رنگ های آلکیدی یا اپوکسی (روغنی) MIO   (اکسید آهن میکایی)

اکسید-آهن-میکایی

اکسید آهن میکایی

اکسید آهن میکایی معمولاً به رنگ اُخرایی وجود دارد. یک ترکیب معدنی میباشد  ومیتواند به عنوان عامل ضد خوردگی که در عین حال نقش رنگدانه را نیز داراست در رنگ های آستری اپوکسی و یا رنگ آلکیدی به کار رود. ساختار لایه ای افقی میکا، مانند فلس ماهی حالتی مقاوم به رنگ داده و یک مرز بی اثر و نیز غیر قابل نفوذ در مقابل نفوذ عوامل خورنده و نور فرابنفش (UV) ایجاد می کند.
بخاطر حالت زره ای یا فلس ماهی مانندی که میکا به رنگ می دهد نور فرابنفش خورشید را منعکس کرده و در عین حال به بخار آب موجود در بستر (زیر رنگ) اجازه خروج می دهد. در صورتی که از نظر شیمیایی مقاوم است.

تصویر زیر تفاوت بین وجود ذرات اکسید آهن (سمت راست) و عدم حضور اکسیدآهن (سمت چپ) در برابر نفوذ رطوبت و ذرات شیمیایی و نورفرابنفش را نشان می دهد.

ذرات-اکسید-آهن

ذرات اکسید آهن میکایی، مانند آینه های کوچک می باشند که UV را رفلاکس کرده و مانع آسیب دیدن رزین رنگ می گردند و حالت لایه ای و ذره ای آن نیز مانع عبور ذرات آب یا مواد شیمیایی می گردد.

چگونگی محافظت اکسید آهن از لایه زیرین آهنی :

آهن در مقابل رطوبت، اکسیژن، آب و نمک ها پایدار بوده و به اکسید آهن اکسایش می یابد ولی خود اکسید آهن مانع از خوردگی فلز پایه می گردد.

بطور کلی این رنگ به عنوان رنگ دکوراتیو یا پایانی (Finish) توصیه نمی گردد. بویژه اگر دارای رزین اپوکسی یا آلکیدی باشد ولی در صورتی که با رزین های پلی اورتان بکار رود. بعلت مقاومت بالای رزین پلی اورتان در مقابل UV می تواند در محیط هایی در تماس با UV خورشید بکار رود.

زمانی که این رنگ به عنوان لایه نهایی یا (Finishing Coat) بکار می رود. باید به تفاوت رنگ تولیدات مختلف بخاطر تفاوت در نوع و میزان MIO اضافه شده که ترکیبی معدنی است دقت کرد تا فام نهایی تولیدات مختلف تفاوت فاحشی نداشته باشند.