کفپوش ورزشی پلی یورتان ایمنی ورزشکاران را فراهم می‌کند.