کفپوش های پلی یورتان (سخت) صنعتی

کفپوش های پلی یورتان (سخت) صنعتی
کد محصول: 3252

این محصول نیز بر پایه رزین پلی یورتان و هاردنر ایزو سیانات طراحی گردیده است. از خواص این محصول می توان به این موارد اشاره نمود:
چسبندگی عالی، مقاومت لالا نسبت به سایش و خراش، مقاوم به ضربه، مقاومت در برابر عوامل خورنده و انعطاف پذیری عالی.
بدلیل خواص ذاتی چسبندگی و کشانی بالا به هنگام تغییر فرم فیزیکی لایه های زیرین، این ماده شکل خود را حفظ نموده و دچار ترک یا پارگی نمی شود.

رنگ پلی اورتان

تعداد اجزا : دو جزئی
براقيت :صنعتی
دانسيته ترکيبی gr/cm3 : 3/1
فام : بدون محدوديت در فام
نسبت اختلاط اجزا A/B (وزنی) : 1/5
عمر مصرف پس از اختلاط :
 در دمای Ċ 15 ، 35 دقيقه
در دمای Ċ 25 ، 30 دقيقه
در دمای Ċ 35 ، 20 دقيقه
مکانيزم خشک شدن : واکنش شيميايی بين اجزا   

 

درصد جامد حجمی 100
ضخامت پيشنهادی فيلم خشک : 2-1 ميليمتر
پوشش تئوری m2/Lit : 1
خشک شدن کامل : 7 روز
خشک شدن عمقی : 24 ساعت
خشک شدن سطحی : 4 ساعت
دمای سطح : 25 درجه سانتيگراد
نوع تينر : ندارد
دوره انبار داری : 12 ماه
زمان ژل شدن : 15 دقيقه
نقطه اشتعال : 30درجه سانتيگراد

 

 

آماده سازی سطح :
سطح مورد نظر بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد و برداشت لعاب بتون و ايجاد پروفايل مناسب برای چسبندگی پوشش به بستر الزامی می باشد (که به همين منظور از دستگاه ساب و دستگاه اسکراچر بهره برده می شود.) پس از برداشت آلودگی ها و ايجاد زبری مناسب گرد و غبار از سطح جمع آوری شده و پوشش اعمال می گردد.
شرايط محيط رنگ آميزی :
بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين اجرا بين 30-10 درجه سانتيگراد می باشد اجرای کفپوش معمولاً در محيط های مسقف انجام می پذيرد که علاوه بر مسقف بودن کنترل گرد و غبار و ريزش اجسام خارجی بروی پوشش الزامی باشد. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب بروی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال رنگ :
هر دو جزء A و B بخوبی ميکس شده و با توجه به نسبت تعيين شده با هم اختلاط می گردد. مقدار و روش اعمال هر لايه از اين پوشش بر اساس فاکتورهايی همچون کيفيت بستر، ضخامت بستر، ضخامت مورد نياز و… تعريف می گردد.

تجهيزات رنگ آميزی :
–    اعمال اين پوشش بصورت دستی و با ابزاری همچون شانه های مخصوص و غلطک و قلم مويی امکان پذير می باشد.

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.