پرایمر زینک ریچ اپوکسی سه جزئی

پرایمر زینک ریچ اپوکسی سه جزئی
کد محصول: 2115

این محصول بصورت دو جزئی و بر پایه رزین اپوکسی و هارنر پلی امید طراحی گردیده، و بدلیل دارا بودن بیش از ۹۰ درصد پودر روی در فیلم خشک، سطح فلز را به روش حفاظت کاتدی در برابر عوامل خورنده محافظت می نماید.
این آستر از سرعت خشک شدن مناسبی برخوردار است و با طیف وسیعی از رنگ های میانی و رویه سازگار می باشد. استفاده از این آستر بر روی سطوح غوطه ور در آب نیز مقدور می باشد. اعمال این آستر به همراه رنگ های آلکیدی بدلیل بروز بریده صابونی شدن توصیه نمی گردد.

پرایمر زینک ریچ اپوکسی سه جزئی

تعداد اجزا : سه جزئی
براقيت : مات
دانسيته gr/cm3 : 1/0 ± 3
فام : خاکستری
نسبت اختلاط اجزا A/B/C  (وزنی) : 1 / 7.5 / 1.5
مکانيزم خشک شدن : واکنش شيميايی بين اجزا و تبخير حلال
درصد جامد حجمی : 3 ± 66
ضخامت پيشنهادی فيلم خشک : 70 ميکرون
پوشش تئوری m2/Lit : 25/8
  • خشک شدن کامل : 7 روز
  • خشک شدن عمقی : 7 ساعت
  • خشک شدن سطحی : کمتر از 2 ساعت
  • دمای سطح : 25 درجه سانتيگراد
  • نوع تينر : 210-T
  • دوره انبار داری : 12 ماه
  • زمان ژل شدن : کمتر از 4 ساعت
  • نقطه اشتعال : 35 درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همين منظور می توان از روشهايی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوينده ها و تينرها بهره برد. سپس بلاستينگ (زنگ زدائی) روی سطح طبق استاندارد (SSPC-SP10) تا درجه Sa2.5 انجام دهيد. پس از زنگ زدائی ذرات حاصل از آن را با فشار هوا از روی سطح پاک نموده و کاملاً خشک نمائيد. پس از گذشت يک ساعت از آماده سازی سطح پرايمر را اعمال نمائيد.
در صورتيکه سطح مورد نظر دارای رنگ قديمی باشد بهتر است از روش هايی همچون برس سيمی، مينی بلاست، سنباده زنی جهت ايجاد زبری مناسب و چسبندگی بيشتر رنگ بهره برد.

شرايط محيط رنگ آميزی :

بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد برای حصول کيفيت مناسب، توصيه می گردد رنگ آميزی حتی الامکان در محيط های سرپوشيده انجام شود. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال رنگ :

هر سه جزء A و B و C ابتدا A و B با هم مخلوط کرده کاملاً ميکس شود و سپس جزء C اضابه گردد و به آن تينر افزوده تا به ويسکوزيته پاشش برسد. در حين اعمال، رنگ داخل مخزن مکرراً ميکس و با تنظيم مناسب فاصله نازل با سطح، پاشش انجام شود. با در نظر گرفتن حرکت و سرعت باد (در محيط های باز) در حين اعمال، رعايت فاصله زمانی متناسب مابين اجرای لايه های آستری، ميانی و رويه و همچنين رعايت Pot life اعلام شده و عدم استفاده مخلوط رنگ بعد از اين زمان ضروريست.
با توجه به رسوب پودر روی در طول مدت زمان اعمال رنگ، بايستی رنگ موجود در مخزن بطور مداوم و به آرامی هم بخورد.

سيستم و زمان اجرای پوشش ثانوی:

حداکثر حداقل Recoating
14 روز 12 ساعت 2127
3 روز 12 ساعت 3152

تجهيزات رنگ آميزی :
–    اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل 0.013-0.015 inch
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 1.5-2 و فشار 5-3 اتمسفر
–    قلم مو و غلطک

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.