ملات مقاوم شیمیایی

این ملات ها معمولاً بر پایه رزین فوران، سیلیکات پتاسیم، رزین های اپوکسی خاص و رزین های وینیل استر، جهت محیط هایی که دارای شرایط اسیدی و قلیایی بالایی هستند، استفاده می گردد. از این محصولات در انواع صنایع لبنی، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، به دلیل رفع مشکلات خوردگی در قابل عوامل اسیدی و قلیایی قوی، استفاده می شود.

این گروه شامل موارد ذیل است:
– ملات های مقاوم شیمیایی بر پایه رزین اپوکسی (EP)؛ کد: ۲۳۴۰
– ملات فوران (ملات های مقاوم شیمیایی بر پایه فوران (FU))؛ کد: ۹۶۰۰
– ملات های مقاوم شیمیایی بر پایه سیلیکات پتاسیم (WG)؛ کد: ۹۵۰۰
– ملات های مقاوم شیمیایی بر پایه رزین وینیل استر (VE)؛ کد: ۴۵۴۰