ماستیک‌های درزگیر ترمو پلاست

ماستیک‌های درزگیر ترمو پلاست
کد محصول: 4955

این محصول از گرید خاصی از رزین PVC (پلی وینیل کلراید) با پودر های معدنی و آلی و ادتیو های مخصوص فرموله گردیده و بعد از خشک شدن در دمای معمولی چسبندگی فوق العاده ای بر روی انواع فلزات و کاشی ضد اسید ی و سرامیک و بتون دارد. این محصول در عین اینکه از چسبندگی بالایی برخوردار است، کاملاً Flexible و انعطاف پذیر می باشد. از این ماستیک در مواردی که قطعه یا محلی که نیاز به ماستیک دارد و امکان اینکه داخل کوره سخت شود را ندارد، استفادهمی گردد. همانند کف و زیر اطاق انواع اتوبوس و مینی بوس و جاهایی که نیاز به آب بندی دارند، قابلیت استفاده دارد. اپوکسی

تعداد اجزا : يک جزئی
براقيت : مات
دانسيته gr/cm3 : 2/0 ± 5/1
فام : بيشتر در فام های سفيد، کرم، طوسی، مشکی قابل ارائه می باشد.
شکل ظاهری : خميری شکل و تا حدودی سيال
مکانيزم خشک شدن :تبخير حلال
درصد جامد حجمی : 3 ± 55
خشک شدن کامل :  7 روز
  • خشک شدن عمقی : 24 ساعت
  • خشک شدن سطحی : 6 ساعت
  • دمای سطح :25 درجه سانتيگراد
  • نوع تينر : 490-T
  • دوره انبار داری : 12 ماه
  • زمان ژل شدن : ندارد
  • نقطه اشتعال : 30 درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همين منظور می توان از روشهايی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوينده ها و تينرها بهره برد.در صورتيکه سطح مورد نظر دارای رنگ قديمی باشد بهتر است از روش هايی همچون برس سيمی، مينی بلاست، سنباده زنی جهت ايجاد زبری مناسب و چسبندگی بيشتر رنگ بهره برد.

شرايط محيط رنگ آميزی :

بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال:
بعد از آماده شدن سطوح بزرگ مانند کف و زير اطاق اتوبوس و مينی بوس اين محصول را می توان به روش پاشش بدون باد با پيسوله ايرلس اعمال کرد و جهت سطوح ديگر که جهت درزبندی در بندکشی کاشيها و سراميک با کاردک نازک مخصوص و جهت سطوح بتونی و سيمانی از ليسه استفاده می گردد.

تجهيزات رنگ آميزی :
–    اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل inch 015/0-013/0
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 2-5/1   و فشار 5-3 اتمسفر
–    قلم مو و غلطک

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

ماستیک‌های درزگیر ترمو پلاست