سیلر چیست و چه کاربردهایی دارد؟

سیلر چیست و چه کاربردهایی دارد؟