رسانه - clean-after-sanding

دستمال کشیدن بعد از سمباده کشی

با یک دستمال مرطوب روی وسیله چوبی بکشید تا گرد و غبار ایجاد شده در اثر سمباده کشی از بین برود.