رنگ کوره ای آلکیدی ملامین

رنگ کوره ای آلکیدی ملامین
کد محصول: 6152

رنگ ترافیکی

این رنگ بر پایه رزین آلکید کوتاه روغن (Short Oil) و ملامین فرمالدهید طراحی شده است. این رنگ به منظور خشک شدن کامل باید در کوره پخت شود. از ویژگی های این پوشش می توان چسبندگی زیاد و ماندگاری براقیت و مقاومت در برابر شرایط جوی و همچنین، مقاومت خوب نسبت به ضربه پذیری را نام برد.
این پوشش مقاومت کمی در محیط های خیلی مرطوب و در معرض مواد شیمیایی اسیدی و بازی دارد.

رنگ کوره ای آلکیدی ملامین

تعداد اجزا : تک جزئی
براقيت : براق
دانسيته gr/cm3 : 08/0 ± 2/1
فام :بدون محدوديت در فام
مکانيزم خشک شدن : تبخير حلال و شبکه ای شدن در کوره
درصد جامد وزنی : 2 ± 60
درصد جامد حجمی :  3 ± 43
ضخامت پيشنهادی فيلم خشک : 50 ميکرون
1.پوشش تئوری m2/Lit : 6/8
2.زمان پخت در کوره : 20 دقيقه در دمای 150 درجه سانتيگراد
3.زمان انتظار قبل از کوره : 10 دقيقه
4.نوع تينر : 610 -T
5.دوره انبار داری : 6 ماه در دمای 25 درجه سانتيگراد
6.زمان ژل شدن :ندارد
7.نقطه اشتعال :26 درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

سطح زيرکار بايد از کليه آلودگی ها عاری گردد و روشهای آماده سازی مختلف اعم از فيزيکی و شيميايی متناسب با سيستم رنگ آميزی، عمر سرويس دهی مورد نظر، شرايط جوی و جنبی سطح اعمال شود. برای سطوح فولادی استفاده از روشهای مکانيکی مانند سندبلاست تا درجه 2.5 SA توصيه می گردد. رنگ آميزی بايستی بلافاصله پس از آماده شدن سطح و زدودن گرد و غبار ناشی از سندبلاست انجام گردد.

شرايط محيط رنگ آميزی :

درجه حرارت مناسب محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد.
درجه حرارت محيط در حين رنگ آميزی به منظور جلوگيری از تشکيل قطرات آب روی سطح بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد.
برای حصول کيفيت مناسب توصيه می گردد رنگ آميزی حتی الامکان در محيط های سرپوشيده انجام شود.

روش اعمال رنگ :

رنگ را بوسيله همزن با دور مناسب ميکس و يکنواخت گردد (رعايت فاصله زمانی مناسب بين لايه ها الزامی است)
با توجه به نوع دستگاه پاشش (در صورتی که روش اعمال پاشش باشد) با اضافه کردن تدريجی تينر مخلوط رنگ را به ويسکوزيته مناسب رسانيد.
درصد تينر مصرفی جهت رقيق سازی در دمای 25 درجه سانتيگراد:
قلم مو و غلطک                5%-0
اسپری هوا                       20%-10
اسپری بدون هوا                10%-0

تجهيزات رنگ آميزی :
–    اسپری بدون هوا (Air Less) با نسبت 1/28 و يا 1/45 با قطر نازل  inch 015/0-013/0
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 2-5/1و فشار 5-3 اتمسفر
–    قلم مو و غلطک

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

آریا سطح تهران را در شبکه‌های اجتماعی و مرورگرها دنبال بفرمایید.