رنگ کلروکائوچو

رنگ کلروکائوچو

این گروه از رنگ ها بر پایه رزین های کلرو کائوچو، به همراه پیگمنت های مختلف مثل سرنج، فسفات و زینک فرموله گردیده‌اند. مقاومت بالای خوردگی، شیمیایی، رطوبتی و سایشی و همچنین، چسبندگی بالا، سرعت خنک شدن مناسب و ثبات برق از خواص قابل توجه این محصولات می‌باشد.

رنگ کلروکائوچو

این گروه شامل موارد ذیل است:

آریا سطح تهران را در شبکه‌های اجتماعی و مرورگرها دنبال بفرمایید.