رسانه - painting-ceramic-tiles

رنگ کردن کاشی و سرامیک

رنگ کردن کاشی و سرامیک با غلطک رنگ به سرعت انجام می‌شود.