رنگ پلاستیک روی رنگ روغنی

رنگ پلاستیک روی رنگ روغنی قابل اجرا است اما نیاز به پیاده‌سازی سطح دارد.