کاربردهای رنگ پلاستیک

همانند سایر رنگ‌ها، رنگ پلاستیک نیز هم با غلطک هم با قلممو و اسپری قابل اجرا است.