رنگ وینیلی

این گروه رنگی بر پایه رزین های وینیلی طراحی شده اند. رزین های وینیلی از جمله رزین های ترموپلاست می‌باشند که چسبندگی، سرعت خشک شدن مناسب، ثبات برق و مقاومت عالی در برابر شرایط جوی، مهمترین ویژگی های آنها هستند.اپوکسی

این گروه شامل موارد زیر است:
– واش پرایمر؛ کد: ۴۲۱۱
– رنگ های میانی وینیلی؛ کد: ۴۶۲۴
– رنگ رویه وینیلی؛ کد: ۴۶۵۲