رنگ وینیلی

این گروه رنگی بر پایه رزین های وینیلی طراحی شده اند. رزین های وینیلی از جمله رزین های ترموپلاست می باشند که چسبندگی، سرعت خشک شدن مناسب، ثبات برق و مقاومت عالی در برابر شرایط جوی، مهمترین ویژگی های آنها هستند.اپوکسی

این گروه شامل موارد زیر است:
– واش پرایمر؛ کد: ۴۲۱۱
– رنگ های میانی وینیلی؛ کد: ۴۶۲۴
– رنگ رویه وینیلی؛ کد: ۴۶۵۲