رنگ های کولتار اپوکسی

دسته رنگ های کولتار اپوکسی شامل انواع ذیل است:

رنگ آستر کولتار اپوکسی، اين محصول برپايه رزين و هاردنر اپوکسی بهمراه کولتار طراحی گرديده است. از ويژگی های آن می توان به چسبندگی عالی به بتون و فلز، مقاومت عالی در برابر رطوبت و آب و نفت خام، مقاومت مناسب به مواد شيميايی در برابر هيدروکسيدسديم، اسيد هيدروکلريک، آب نمک و روغن خام ترش و همچنين مقاومت بسيار عالی در برابر خوردگی نام برد.

اين رنگ برپايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد طراحی گرديده که با کولتار تقويت شده است. چسبندگی عالی، مقاومت بالا در برابر آب و نفت خام، مقاومت عالی در برابر عوامل خورنده شيميايی، سختی و در عين حال انعطاف پذيری مناسب اين رنگ ، استفاده از آن را در محافظت از سازه های دريايی، عرشه های کشتی و مخازن آب و نفت خام مقدور می سازد.