رنگ میانی آلکیدی

رنگ میانی آلکیدی
کد محصول: 1124

این رنگ بر پایه رزین آلکید بلند روغنی (Long Oil) طراحی گردیده است و به عنوان لایه میانی جهت دستیابی به ضخامت بالاتر و افزایش چسبندگی بین لایه ای به همراه سیستم آلکیدی در حفاظت سازه های فولادی در مقابل عوامل محیطی نیمه صنعتی، مرطوب و شرجی و محیط های شهری مورد مصرف قرار می گیرد.

رنگ میانی آلکیدی

تعداد اجزا : تک جزئی
براقيت : نيمه مات
دانسيته gr/cm3 : 1/0 ± 5/1
فام :بدون محدوديت در فام
مکانيزم خشک شدن : تبخير حلال و اکسيداسيون در هوا
درصد جامد وزنی : 2±72
درصد جامد حجمی : 2±52
ضخامت پيشنهادی فيلم خشک : 70 ميکرون
پوشش تئوری m2/Lit : 3/8
1.خشک شدن کامل : 7 روز
2.خشک شدن عمقی : کمتر از 24 ساعت
3.خشک شدن سطحی : کمتر از 2 ساعت
4.دمای سطح : 25 درجه سانتيگراد
5.نوع تينر : 110-T
6.دوره انبار داری : 12 ماه
7.زمان ژل شدن : ندارد
8.نقطه اشتعال : 32 درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همين منظور می توان از روشهايی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوينده ها و تينرها بهره برد.
در صورتيکه سطح مورد نظر دارای رنگ قديمی ، سخت و صيقلی بهتر است از روشهايی مکانيکی نظير سنباده، برس سيمی و مينی بلاست جهت ايجاد زبری مناسب و چسبندگی بيشتر رنگ بهره برد.

شرايط محيط رنگ آميزی :

درجه حرارت مناسب محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد.
درجه حرارت محيط در حين رنگ آميزی به منظور جلوگيری از تشکيل قطرات آب روی سطح بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد.
برای حصول کيفيت مناسب توصيه می گردد رنگ آميزی حتی الامکان در محيط های سرپوشيده انجام شود.

روش اعمال رنگ :

رنگ را بوسيله همزن با دور مناسب ميکس و يکنواخت گردد (رعايت فاصله زمانی مناسب بين لايه ها الزامی است)
با توجه به نوع دستگاه پاشش (در صورتی که روش اعمال پاشش باشد) با اضافه کردن تدريجی تينر مخلوط رنگ را به ويسکوزيته مناسب رسانيد.
درصد تينر مصرفی جهت رقيق سازی در دمای 25 درجه سانتيگراد:
قلم مو و غلطک               5%-0
اسپری هوا                        20%-10
اسپری بدون هوا                10%-0

تجهيزات رنگ آميزی :

–    اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل 0.013-0.015 inch
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 2-5/1و فشار 5-3 اتمسفر
–    قلم مو و غلطک

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

آریا سطح تهران را در شبکه های اجتماعی و مرورگرها دنبال بفرمایید.