رنگ مقاوم حرارتی

این گروه بر پایه رزین سیلیکون و یا رزین های اصلاح شده سیلیکون طراحی گردیده است. در طراحی این رنگ ها از پیگمنت های مقاوم حرارتی مثل آلومینیوم، روی و اکسید آهن استفاده شده است. مقاومت حرارتی ضد خوردگی و مقاومت های محیطی بالا، مهمترین ویژگی های این محصولات می باشد.

این گروه شامل موارد ذیل است:
– پرایمر زینک اتیل سیلیکات روی دو جزئی؛ کد: ۷۴۱۵
– پرایمر زینک اتیل سیلیکات روی سه جزئی؛ کد: ۷۴۱۵
– رنگ رویه سیلیکونی نسوز ۲۵۰ درجه؛ کد: ۷۱۲۵
– رنگ رویه سیلیکونی نسوز ۴۰۰ درجه؛ کد: ۷۱۴۰
– رنگ رویه سیلیکونی نسوز ۶۵۰ درجه؛ کد: ۷۱۶۵
– رنگ رویه آکریلیک سیلیکون؛ کد: ۷۵۵۲