اجرای لایه ضد زنگ برای رنگ زدن سطوح زنگ زده

ضد زنگ‌ها هم با قلممو و هم با غلطک رنگ قابل اجرا هستند.