رنگ تزئینی

این گروه از رنگ ها بر پایه رزین های مختلف که دارای مقاومت محیطی مناسب و چسبندگی مطلوب بر روی سطوح مختلف گچی، بتونی، سیمانی، و … می باشند، طراحی گردیده است.

این گروه شامل موارد زیر است:
– رنگ پلاستیک؛ کد: ۰۱۵۵
– رنگ آکریلیک محلول در آب (نمای ساختمان)؛ کد: ۰۵۵۴