دستگاه‌های رنگپاش بهترین انتخاب برای رنگ آمیزی بدنه هواپیما هستند.