دستگاه‌های رنگپاش بهترین انتخاب برای رنگ آمیزی بدنه هواپیما هستند.

به دلیل سبک بودن رنگ سفید اغلب از این رنگ برای بدنه هواپیما استفاده می‌شود.