رنگ آریا پارس

رنگ آریا پارس

لیست محصولات موجود جهت عرضه به بازار:

 • انواع رنگهای روغنی براق آلکیدی در رنگ بندیهای متنوع در انواع بسته بندی کوارت و گالن
 • رنگهای روغنی مات آلکیدی در بسته بندیهای کوارت و گالن
 • رنگهای روغنی پوشش زیرین در بسته بندی های کوارت و گالن
 • رنگهای تمام پلاستیک در بسته بندیهای کوارت، گالن و دبه 5/2 گالن
 • مادر رنگهای تمام پلاستیک در بسته بندی های ربعی و کوارت
 • رنگهای نیم پلاستیک 1، نیم پلاستیک سپیدار 1، نیم پلاستیک 2 و نیم پلاستیک سپیدار 2 در بسته بندی های کوارت، گالن و دبه 5/2 گالن
 • مادر رنگهای نیم پلاستیک در بسته بندی های ربعی و کوارت
 • رنگهای آکریلیک نیمه براق در بسته بندیهای کوارت، گالن بیضی و دبه 5/2 گالن بیضی
 • رنگهای آکریلیک مات در بسته بندی های کوارت، گالن بیضی و دبه 5/2 گالن بیضی
 • رنگ آکریلیک آریا پرایمین در بسته بندی دبه 5/2 گالن
 • مادر رنگهای آکریلیک در بسته بندی های ربعی و کوارت
 • ضد زنگهای طوسی و اخرایی در بسته بندیهای کوارت و گالن و حلب 20 کوارتی
 • رنگهای اپوکسی پلی آميد در بسته بندی های گالن و حلب 20 کيلویی
 • رنگ اپوکسی زینک ریچ در بسته بندی های حلب 20 کیلویی
 • رنگ استخری در بسته بندی کوارت و گالن و حلب 20 کوارتی
 • رنگهای ترافیکی در بسته بندی های حلب 20 کوارتی
 • رنگهای سوله در بسته بندی حلب 20 کوارتی
 • رنگهای جدولی در بسته بندی های حلب 20 کوارتی
 • روغن الیف زیرکار درجه يک در بسته بندی های لیتری، گالن 4 لیتری، دبه 10 لیتری و دبه 20 لیتری
 • روغن مخصوص بتونه ممتاز در بسته بندی های لیتری، گالن 4 لیتری، دبه 10 لیتری، و دبه 20 لیتری
 • زیرکار حلال آب در بسته بندی های لیتری، گالن 4 لیتری، دبه 10 لیتری، و دبه 20 لیتری
 • بتونه روغنی در بسته بندی کوارت
 • بتونه همه کاره در بسته بندی کوارت  و گالن، دبه 5/2 گالن

تلفن آریا پارس: 21-66558019-021

به منظور مشاوره در مورد خرید انواع رنگ‌ها و دریافت اطلاعات فنی مربوط به این محصولها، لطفا همین حالا با کارشناسان فروش شرکت آریا سطح تهران تماس بگیرید. همچنین، ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

رنگ آریا پارس