رنگ آمیزی دیوار با غلطک رنگ

رنگ آمیزی دیوار را با کمی فاصله از گوشه‌ها آغاز کنید.