راهنمای رنگ آمیزی به روی کاغذ دیواری

اگر لایه‌ای از کاغذ دیواری از سطح بلند شده آن را با کاردک جدا کنید.