بتن ریزی و کفسازی

اجرای انواع بتن ریزی کف پارکینگ های طبقاتی، سوله های صنعتی و … با رعایت اصول فنی بصورت ماله پروانه ای در ضخامت های مختلف به همراه الیاف و افزودنی های مورد نیاز.