۲۴

اردیبهشت ۰۱

عرضه محصول جدید شرکت آریا پارس: رنگ آکریلیک نما

رنگ آکریلیک مخصوص نما آریا پارس بر پایه رزین آکریلیک پایه آب و از بهترین مواد تولید شده است. داشتن...
Read More

۲۸

مهر ۰۰

افتتاح فاز سوم مجموعه رنگ آریا پارس

صنایع رنگ آریا پارس بمنظور توسعه کمی و کیفی تولیدات خویش با افتتاح فاز سوم طرح و توسعه خویش و اضافه نمودن سالن تولیدی در ابتدای سال 0011 همچنان در مسیر رشد و شکوفایی گام بر می دارد.
Read More

دیدگاه ها بسته شده است