رنگ رویه وینیلی

رنگ رویه وینیلی
کد محصول: 4652

این رنگ بر پایه رزین وینیل کلراید طراحی گردیده است. کاربرد این رنگ به عنوان لایه نهایی سیستم های رنگ آمیزی وینیلی در سطوح داخلی و خارجی در معرض محیط های دریایی و صنعتی می باشد. همچنین، بر روی سیستم های رنگ اپوکسی اعمال می شود. ویژگی های این رنگ عبارتند از: چسبندگی بالا، مقاومت شیمیایی و رطوبتی عالی. استفاده از این پوشش در ضخامت بالا توصیه نمی شود.

رنگ رویه وینیلی

تعداد اجزا : يک جزئی
براقيت : براق- نيمه براق
دانسيته gr/cm3 :08/0 ± 21
فام : بدون محدوديت در فام
مکانيزم خشک شدن : تبخير حلال
در صدجامد وزنی : 2 ± 45
درصد جامد حجمی : 2 ± 22
ضخامت پيشنهادی فيلم خشک :40 ميکرون
پوشش تئوری m2/Lit : 5/5
1.خشک شدن کامل : 5 روز
2.خشک شدن عمقی : 3 ساعت
3.خشک شدن سطحی : 30 دقيقه
4.دمای سطح : 23-20 درجه سانتيگراد
5.نوع تينر : 460-T
6.دوره انبار داری : 12 ماه
7.زمان ژل شدن : ندارد
8.نقطه اشتعال : 35 درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همين منظور می توان از روشهايی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوينده ها و تينرها بهره برد.
در صورتيکه سطح مورد نظر دارای رنگ قديمی باشد بهتر است از روش هايی همچون برس سيمی، مينی بلاست، سنباده زنی جهت ايجاد زبری مناسب و چسبندگی بيشتر رنگ بهره برد.

شرايط محيط رنگ آميزی :

بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد برای حصول کيفيت مناسب، توصيه می گردد رنگ آميزی حتی الامکان در محيط های سرپوشيده انجام شود. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال رنگ :

رنگ را بوسيله همزن با دور مناسب ميکس و يکنواخت گردد (رعايت فاصله زمانی مناسب بين لايه ها الزامی است)
با توجه به نوع دستگاه پاشش (در صورتی که روش اعمال پاشش باشد) با اضافه کردن تدريجی تينر مخلوط رنگ را به ويسکوزيته مناسب رسانيد.
درصد تينر مصرفی جهت رقيق سازی در دمای 25 درجه سانتيگراد:
قلم مو و غلطک               5%-0
اسپری هوا                        20%-10
اسپری بدون هوا                10%-0

تجهيزات رنگ آميزی :

–    اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل inch 015/0-013/0
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 2-5/1 و فشار 5-3 اتمسفر
–    قلم مو و غلطک

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.