لاینینگ

مشخصات فنی لاینینگ (بخش اول)

لاینینگ داخلی یک دودکش بتونی بزرگ جذب کننده گاز در بهترین زمان ممکن است چالش برانگیز باشد. به ویژه هنگامی که نیاز به مقاومت در برابر فشار متغیر وانواع گاز های خورنده دارد. امّا با مواجه شدن با درجه حرارت کویر عربستان سعودی کار تقریباً غیر ممکن میشود. مگر اینکه به بهترین منابع ممکن دسترسی…