گروت های بر پایه اپوکسی

گروت های بر پایه اپوکسی
کد محصول: 2236

این گروت بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول A و هاردنر پلی آمین و سیلیس فرموله گردیده است. مواد معدنی دارای مقاومت های مکانیکی بالایی می باشند. نتیجتاً، این محصول از مقاومت مکانیکی بالا و چسبندگی سریع و قوی بهره مند است. کاربرد این محصول به عنوان بتونه پرایمر جهت تعمیرات سطوح بتنی و گچی در ضخامت های بالا می باشد. تینر

گروت های بر پایه اپوکسی

تعداد اجزا : سه جزئی
براقيت : صنعتی
دانسيته ترکيبی gr/cm3 : 6/2
فام : انواع فام
نسبت اختلاط اجزا A/B/C (وزنی) : 15/1/8
عمر مصرف پس از اختلاط :

1. در دمای Ċ15 ،60دقيقه
2. در دمای Ċ 25 ، 40 دقيقه
3. در دمای Ċ 35 ، 30 دقيقه
مکانيزم خشک شدن : واکنش شيميايی بين اجزا

1.درصد جامد حجمی : 100
2.ضخامت پيشنهادی فيلم خشک : 10-1 سانتيمتر
3.خشک شدن کامل : 7 روز
4.خشک شدن عمقی : 24 ساعت
5.خشک شدن سطحی : 4 ساعت
6.دمای سطح : 25درجه سانتيگراد
7.نوع تينر : ندارد
8.دوره انبار داری : 12 ماه
9.زمان ژل شدن : 40 دقيقه
10.نقطه اشتعال : 35 درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد و برداشت لعاب بتون و ايجاد پروفايل مناسب برای چسبندگی پوشش به بستر الزامی می باشد (که به همين منظور از دستگاه ساب و دستگاه اسکراچر بهره برده می شود.) پس از برداشت  آلودگی ها و ايجاد زبری مناسب گرد و غبار از سطح جمع آوری شده و پوشش اعمال می گردد.

شرايط محيط رنگ آميزی :
بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين اجرا بين 30-10 درجه سانتيگراد می باشد اجرای کفپوش معمولاً در محيط های مسقف انجام می پذيرد که علاوه بر مسقف بودن کنترل گرد و غبار و ريزش اجسام خارجی بروی پوشش الزامی باشد. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب بروی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال رنگ :
هر دو جزء A و B بخوبی ميکس شده وکم کم با اضافه کردن جزء C  (سيليس) با توجه به نسبت تعيين شده عمل اختلاط را تکميل می کنيم. مقدار و روش اعمال هر لايه از اين پوشش بر اساس فاکتورهايی همچون کيفيت بستر، ضخامت بستر، ضخامت مورد نياز و…. تعريف می گردد.

تجهيزات رنگ آميزی :
–    اعمال اين پوشش بصورت دستی و با ابزاری همچون ابزار بنايی امکان پذير می باشد.

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.