دسته کفپوش های پلی یورتان شامل انواع ذیل است:

کفپوش پلی یورتان صنعتی
کفپوش پلی یورتان (الاستیکی) ورزشی
کفپوش پلی یورتان Anti UV

دیدگاه ها بسته شده است