کفپوش اسکید یا ضد لغزش چیست؟

کفپوش اسکید یا ضد لغزش چیست؟

رنگ ضد لغزش یک سیستم پوشش کف است که سطح زبرتری را روی بسترهای معمولاً لغزنده ایجاد میکند. بیشتر حوادثی که در محل کار یا خانه اتفاق می افتد، ناشی از لیز خوردن یا افتادن است. کفپوش آنتی اسکید یک پوشش اپوکسی دو بخشی بسیار بادوام برای بتن است.

پوشش ضد لغزش بیشتر در موارد زیر استفاده می شود:

  •   کارخانه های صنایع غذایی و داروسازی
  • موقعیت هایی که آب و هوای شدید وجود دارد
  • مناطقی که در معرض مواد شیمیایی سنگین قرار دارند: اکسید نیتریک، متانول، اتانول، نیترات آمونیوم، مایع ترمز، کلر، skydrol، سرکه، MEK، ضد یخ، استون، هیدروکسید آمونیوم

کفپوش آنتی اسکید اپوکسی یک محصول 2 جزئی است که از قسمت A (رزین حاوی سنگدانه) و قسمت B (کاتالیست/سخت کننده) تشکیل شده است. قبل از اعمال، هر دو جزء باید به صورت مکانیکی با هم مخلوط شوند تا زمانی که یک مخلوط یکنواخت با رنگ و توزیع یکنواخت به دست آید. از آنجایی که پوشش کف ضد لغزش یک مخلوط 2 قسمتی است، بنابراین، هنگامی که قطعات A و B مخلوط می شوند، مواد باید بلافاصله اعمال شوند.مقاومت بهتر در برابر لغزش و افزایش ایمنی با رنگ ضد لغزش:زبری ایجاد شده توسط رنگ ضد لغزش، چسبندگی بیشتری را فراهم می کند و در نتیجه حوادث ناشی از لیز خوردن و زمین خوردن را کاهش می دهد.

کفپوش اسکید یا ضد لغزش چیست؟