ماستیک های درزگیر ترموست

ماستیک های درزگیر ترموست
کد محصول: 4855
این محصول بر پایه گرید خاصی از رزین پلی وینیل کلراید طراحی و فرموله گردیده و در ساختار آن از ادتیو ها و پودر های معدنی استفاده شده است. 1.از خصوصیات بارز این محصول، چسبندگی فوق العاده به سطوح فولادی و Flexible بودن آن می باشد. 2.از این ماستیک بر روی انواع آستری‌های کوره ای و اپوکسی که قابلیت ست شدن داخل کوره را دارند، می توان اعمال کرد. 3.از این ماستیک در صنایع اتومبیل (قسمت زیر و کف اتاق اتومبیل های سواری و قسمت هایی که تکه های مختلف فلز به وسیله نقطه جوش به هم وصل می گردد و جهت درزگیری و جلوگیری از ایجاد سر و صدای آن قطعات در حین کارکردن اتومبیل ها) استفاده می گردد.

تعداد اجزا : يک جزئی
براقيت : مات
دانسيته gr/cm3 : 5/0 ± 48/1
فام : بيشتر در فام های سفيد، کرم، طوسی، مشکی و نقره ای می باشد.
شکل ظاهری : خميری شکل و کاملاً تيکسوتروپ
مکانيزم خشک شدن : کوره ای (Ċ 150 در 20 دقيقه )
درصد جامد حجمی : 3 ± 68
خشک شدن کامل : 7 روز
  • خشک شدن عمقی : 24 ساعت
  • خشک شدن سطحی : 6 ساعت
  • دمای سطح : 25 درجه سانتيگراد
  • نوع تينر : ندارد
  • دوره انبار داری :12 ماه
  • زمان ژل شدن : ندارد
  • نقطه اشتعال : 36 درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همين منظور می توان از روشهايی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوينده ها و تينرها بهره برد.در صورتيکه سطح مورد نظر دارای رنگ قديمی باشد بهتر است از روش هايی همچون برس سيمی، مينی بلاست، سنباده زنی جهت ايجاد زبری مناسب و چسبندگی بيشتر رنگ بهره برد.

شرايط محيط رنگ آميزی :

بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 40-10 درجه سانتيگراد می باشد. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.
روش اعمال:
اين محصول فقط با پيسوله ايرلس قابليت اعمال بر سطوح مختلف را دارد و جهت قسمت هايی از اتومبيل که ورقها بر روی هم تا شده از دستگاههای خاصی که از طرفی مايع خميری را مکش کرده و از طرف ديگر با چکاندن ماشه آن ،درزگيررا وارد قسمت های خالی ورقهای تا شده، می کند و بعد از آن رنگ اتومبيل اعمال می گردد و بعد از اعمال رنگ همزمان با رنگ وارد کوره شده وپخت می گردد. لوازم اعمال ماستيک را بعد از اتمام کار می توان با حلالهای آروماتيک شستشو داده و تميز نمود.
تجهيزات رنگ آميزی :
–    اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل  inch 015/0-013/0
–    اسپری هوا (conventional) با قطر نازل  mm 2-5/1  و فشار 5-3 اتمسفر
–    قلم مو و غلطک
نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.
شرکت رنگ آریاسطح تهران آمادگی ارائه خدمات در خصوص رنگ های آلکیدی ، رنگ های پلی اورتان و رنگ های ترافیکی میباشد.

ماستیک های درزگیر ترموست