عایق حرارتی و رطوبتی

عایق حرارتی و رطوبتی این محصولات بر پایه رزین های PVC و آکریلیک می باشند و عمدتاً با ظاهر تیکسوتروپ ارائه می شوند. قابلیت تطبیق حجم درزگیر ها در محل مورد اعمال و قابلیت انعطاف پذیری بالا در مورد عایق ها و درزگیر ها و همچنین مقاومت های مکانیکی و رطوبتی و شیمیایی موجبات مصرف آنها را در انواع صنایع اتومبیلی، قطعه سازی و ساختمانی را فراهم می نماید.

این گروه شامل موارد ذیل است:
– ماستیک های درزگیر ترموست؛ کد: ۴۸۵۵
– ماستیک های درزگیر ترموپلاست؛ کد: ۴۹۵۵
– عایق های رطوبتی بر پایه آب؛ کد: ۰۵۶۵