رنگ ترافیکی آکریلیک ترموپلاست

اين محصول برپايه رزين اکريليک ترموپلاست و براساس شرايط محيطی کشور فرموله گرديده است. چسبندگی ، مقاومت سايشي و سرعت خشک شدن بالاي اين رنگ بروی سطوح سيمانی و آسفالت قابل توجه می باشد.

اين رنگ دارای رنگدانه ها و پرکننده هايي با بازتاب نور در حد مناسب می باشد که منجر به استفاده از اين محصول در خط کشی جاده ها، پارکينگ ها، باند فرودگاه و به طور كلي در مسيرهای تردد  می گردد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر که غالباً آسفالت و بتون می باشد بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد که به همين منظور می توان از روشهايی همچون اعمال فشار باد، شستشو با شوينده ها و یا تينرها بهره برد. بمنظور حصول چسبندگی بالاتر روی سطوح آسفالت و سيمان بهتر است ذرات شن ، گرد و غبار و قطعات سيمانی و آسفالت خرد و سست شده را از روی سطوح برداشته شود.

شرايط محيط رنگ آميزی :

بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين رنگ آميزی بين 45-10 درجه سانتيگراد می باشد. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه شبنم محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب روی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال رنگ :

رنگ بخوبی ميکس شده و به آن تينر افزوده تا به ويسکوزيته مناسب برسد در صورت استفاده از روش اسپری در حين اعمال ، رنگ داخل مخزن مکرراً ميکس و با تنظيم مناسب فاصله نازل با سطح ، پاشش انجام شود و یا بصورت غلطکی اعمال شود .

تجهيزات رنگ آميزی :

  • اسپری بدون هوا (Air Less) با قطر نازل inch 0.013-0.015
  • اسپری هوا (conventional) با قطر نازل mm 1.5-2 و فشار 5-3 اتمسفر
  • اسپری توسط اتومبیل های رنگپاش جاده ها
  • غلطک

نکات ايمنی :

  • توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.

اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.