رزومه جدولی

نام پروژه
نوع پوشش
ساپکو روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
ایران خودرو روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر (قسمتي از سالن تزئينات)
داروسازی اسوه روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
داروسازی داروپخشاپوکسی کف 3میلیمتر، اپوکسی ژلکوت کف
شرکت دارویی نوین کاوش ماميطيرروکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
شرکت جمع ساز (در نظرآباد)اپوکسی کف 3میلیمتر، گروتینگ کف
قالب های صنعتی ایران خودروروکش اپوکسی کف سیلیس پاش
داروسازی ابوریحانروکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
قالب سازی صنعت کار (جاجرود)روکش اپوکسی کف 3میلیمتر، خط کشی
شرکت پرتو، آرمه تابروکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
داروسازی حکیمروکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
شرکت دارویی نوین کاوشلاینینگ مخازن، رنگ آمیزی صنعتی
صنایع غذایی بهینپوشش اپوکسی دیوار
چاپخانه کیمیاروکش اپوکسی کف چند لایه 8 میلیمتر
صنايع لبنی میهندرزبندی تایلینگ و ایزولاسیون
داروسازی ابوریحان روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
شرکت رهگاه رنگ آمیزی سطوح (رنگ ترافیک-اپوکسی)
شرکت نگهدار صنعت (سلفچگان)روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
فرودگاه بین المللی امام خمینی (رباط کریم)روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
داروسازی اسوه روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر _ ژلکوت اپوکسی
شرکت ایندامین سایپا (جاده مخصوص کرج) روکش اپوکسی کف 3 میلیمتربه همراه توری و خط کشی
ابوریحان روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
شرکت ایران ترانسفو روکش اپوکسی 2 میلیمتر
سایت نفلین کلیبرلاینینگ و ایزولاسیون مخازن , نصب توری , سیلیس پاش و ژلکوت
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا روکش اپوکسی سیلیس پاش 5 میلیمتر
پتروشیمی کرمانشاهاجرای کاشی کاری با ملات فوران
داروسازی البرز ساوهروکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
نیروگاه خویتأمین ملات ضداسیدی AST 500
شرکت آذین تنهروکش اپوکسی کف 4 میلیمتر همراه با نصب توری
شرکت فرآورده های تزریقیروکش اپوکسی 3 میلیمتر
نیروگاه حرارتی همداناجرای کاشی ضداسید با ملات ضد اسیدی
داروسازی داروپخش (سالن فارماکولوژی)رنگ دیواره اپوکسی- کفپوش اپوکسی
نیروگاه گازی سنندجتأمین ملات ضداسیدی
سایپا دیزل (1)روکش اپوکسی 3 میلیمتر
ژلاتین کپسول ایرانروکش اپوکسی 1 میلیمتر
سایپا دیزل (2)روکش اپوکسی 4 میلیمتر
ایران خودرو خراسان (سالن تزئینات)روکش اپوکسی 3 میلیمتر
پارس خودرو (سالن PK100- سالن بدنه)روکش اپوکسی 1 میلیمتر
داروسازی ابوریحانروکش 3 میلیمتر
تحقیقات و نوآوری سایپاروکش 4 میلیمتر
داروسازی پارس دارو (سالن آنتی بیوتیک)روکش 3 میلیمتر کف - رنگ آمیزی اپوکسی دیواره
فرآیند شیمی زنگانلاینینگ مخازن - نگهداری مواد خورنده
شرکت چای احمدکفپوش اپوکس 3 میلیمتر- اجرای لاک دیواره
ورزشگاه انقلاب (سالن اسکواچ)کفپوش پلی اورتان
داروسازی تماد (تولید مواد اولیه داروپخش)اپوکسی 3 میلیمتر ضداسید
نیروگاه نکاءاجرای تایلینگ با ملات ضداسیدی
پتروشیمی جم (عسلویه)لاینینگ مخزن نگهداری اسید و باز و پساب صنعتی
ارگان دولتیاجرای تایلینگ با ملات فوران
نیروگاه یزداجرای تایلینگ با ملات ضداسیدی
پارس خودرو (سالن آموزش)اپوکسی 3 میلیمتر کف
رینگ آلومینیومی گسترش گام آفریناپوکسی 3 میلیمتر- آنتی اسید- آنتی استاتیک
پتروشیمی مارون(بندر امام)کاشیکاری ضداسیدی مخزن اسیدسولفوریک و ترمیم اپوکسی
سایپا پرس (سالن همینگ)اپوکسی کف 3 میلیمتر
آسیا سرام پوشش(سلفچگان)اپوکسی کف 3 میلیمتر
پارس خودرو (سالن L90 و L84)اپوکسی کف 3 میلیمتر
داروسازی حکیم (سالن دراژه-قرص سازی و جوشان)اپوکسی کف 3 میلیمتر
داروسازی ابوریحان(سالن آمپول)رنگ اپوکسی دیواره و پوشش اپوکسی کف
مرکز تربیت مربی کرج (سالن کارگاه دو)روکش اپوکسی ژلکوت 3 میلیمتر
کوشش رادیاتور (پاکدشت)روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
پارس خودرو(سالن ساین آف)اپوکسی 4 میلیمتر
طیف سایپاروکش اپوکسی کف 3 ميليمتر
پتروشيمی شيرازتأمين ملات سيليکات و رزين
شرکت شيبهاجرای تايلينگ با ملات فوران و ملات ضداسيدی
فولاد مبارکه اصفهاناجرای تايلينگ با ملات AST 500
فرآورده های تزريقیرنگ اپوکسی دیواره و پوشش اپوکسی کف
شرکت داروسازی البرز بالاککفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
پلی پکاپوکسی آنتی استاتيک
نيروگاه لوشاناجرای کاشی ضداسيد
سايپا (سالن ريو)کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
شرکت دنيای بهداشت- شهر داروبتن ريزی کف- اجرای کاشی- کفپوش
اپوکسی - رنگ اپوکسی
کاشی تبريزکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
شيرآلات شيبهکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
پلی پککفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
ايران خودرو خراسانکفپوش اپوکسی 1 ميليمتر
پارس خودرو (انبار مواد شيميايی - مشکی کاری)کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
داروسازی لقمانرنگ اپوکسی دیواره- کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
شرکت مگاموتورکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
آموزش مربی (تنکابن)کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
فرآورده های تزريقیکفپوش اپوکسی - رنگ ديواره(سالن کپسول)
ارگان دولتیواحد3 ،4، 11و14
تايلينگ ضداسيدی با ملات سيليکات پتاسيم
ارگان دولتیFRP
لاينينگ ديواره های واحد14
پارس خودرو(سالن l90-سالن
بدنه - سالن تحويل)
اپوکسی کف 1 ميليمتر و 3 ميليمتر
پرس رايان گسترکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
اروم آدااپوکسی کف 3 ميليمتر
درسا دارواپوکسی کف- آنتی استاتيک-
رنگ ديواره
شركت دخانيات اروميهروكش اپوكسي 3 ميليمتر
نيروگاه شازند اراكروكش اپوكسي 3 ميليمتر(اتاق برق)
پارس خودروروكش اپوكسي 3 ميليمتر
شركت هپكوروكش اپوكسي 3 ميليمتر
ارگان دولتیروكش اپوكسی 4 میلیمتر
شرکت برنزکفپوش اپوکسی 1 میلیمتر
نیروگاه شهر ریکفپوش اپوکسی 5 میلیمتر
خودروسازی ارگ دیزلکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
نمایندگی 1254 ایران خودروکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
داروسازی ابوریحان (تولید دامی)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
داروسازی امینکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
فرآورده های تزریقیکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر(سالن کپسول)
رنگ اپوکسی دیواره (آزمایشگاه و انبار)
شرکت سایپا یدک (شماره 1و2)کفپوش اپوکسی 5 میلیمتر
شرکت مگاموتور (سالن مونتاژ و ریو)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت خودروسازی سایپا (سالن رنگ قدیم)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
ارگان دولتیواحد14 (ساختمان جدید)
تایلینگ ضداسیدی با ملات سیلیکات پتاسیم
نیروگاه منتظر قائمتایلینگ با ملات فوران- FRP لایلینگ
شركت لنت پارسروكش اپوكسی 3 میلیمتر
فرآورده های تزریقیروکش اپوکسی 3 میلیمتر
(سالن قرص سازی)
شرکت دنیای بهداشت- شهر داروروکش اپوکسی 3 میلیمتر
شركت پلی پكروكش اپوكسی 3 میلیمتر
نیروگاه شازند لاینینگ مخازن پساب
شركت ماه دانه پردیسروكش اپوكسی 3 میلیمتر
شركت پارس خودروروكش اپوكسی 3 میلیمتر
روكش اپوكسی یك میلیمتر
ارگان دولتیتایلینگ ضداسیدی واحد 7 - تایلینگ ضداسیدی واحد 3 - لاینینگ ضداسیدی واحد 7 - لاینینگ ضداسیدی واحد 14 - سفید سازی اپوكسی آنتی استاتیك واحد 7
نیروگاه شازند اراكلاینینگ مخازن اسید
ارگان دولتیتایلینگ ضداسیدی
شرکت پارس خودروروکش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت مگاموتورروکش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت خودروسازی سایپاروکش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت فرآورده های تزریقیروکش اپوکسی 3 میلیمتر
رنگ آمیزی اپوکسی
شرکت آلوم پکروکش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت سایپا کاشانروکش اپوکسی 3 میلیمتر
روکش اپوکسی 1 میلیمتر
پالایشگاه شیرازروکش اپوکسی 3 میلیمتر
ارگان دولتی تایلینگ ضداسیدی - لاینینگ ضداسیدی"
نمایندگی 1254 ایران خودرو
روکش اپوکسی 1 میلیمتر
شركت تعمیرات نیروگاهی ایرانروکش اپوکسی 3 میلیمتر
پرتو- مپناروکش اپوکسی 5 میلیمتر
شرکت پیوندروکش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت کلرانکاشی ضداسیدی
شرکت برق منطقه ای اهوازروکش اپوکسی 4 میلیمتر
نیروگاه بیستون کرمانشاهکاشی ضداسیدی
نیروگاه خورشیدی و ترکیبی یزدکاشی ضداسیدی
پارس لودرزاپوکسی 5 میلیمتر
خودروسازی سایپااپوکسی 3 میلیمتر
پارس خودرو اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت حایر آسااپوکسی 3 میلیمتر
نمایندگی هیوندای قزویناپوکسی 3 میلیمتر
کاشی تبریزاپوکسی 5 میلیمتر
ارگان دولتیلاینینگ ضداسیدی
پارس خودرو اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت سایپا کاشاناپوکسی 3 میلیمتر
ارگان دولتیتایلینگ (کاشی ضداسیدی)
شرکت شیرین عسل تایلینگ (کاشی ضداسیدی)
نیروگاه دماوندکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت سایپا کاشان کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
لنت پارساپوکسی 3 میلیمتر
مگاموتوراپوکسی 1 میلیمتر - اپوکسی 3 میلیمتر
پارس خودرواپوکسی 3 میلیمتر
خودروسازی سایپااپوکسی 3 میلیمتر
پتروشیمی ماروناپوکسی 3 میلیمتر
بهداشت کاراپوکسی دیواره - کفپوش 3 میلیمتر
سپید گوشت ماکیانکفپوش 3 میلیمتر
نیرو محرکهاپوکسی 4 میلیمتر
پارس ام سی اساپوکسی آروماتیک 3 میلیمتر
شرکت سِت قزویناپوکسی 5 میلیمتر
ایستگاههای گازرسانیاپوکسی آنتی استاتیک
ارگان دولتیتایلینگ ضداسیدی
ارگان دولتیاپوکسی آنتی استاتیک و لاینینگ ضداسیدی
پلاسکوکار سایپااپوکسی 3 میلیمتر
مگاموتوراپوکسی 3 میلیمتر
پارس خودرواپوکسی 3 میلیمتر
کولر ایراناپوکسی 3 میلیمتر
سایپا یدکاپوکسی 3 میلیمتر
نیرو محرکه اپوکسی 3 میلیمتر
سایپا کاشاناپوکسی 3 میلیمتر
ارگان دولتیاپوکسی آنتی استاتیک
مگا موتوراپوکسی 3 میلیمتر
ارگان دولتیاپوکسی 3 میلیمتر
خدمات عمومی فولاد ایراناپوکسی 3 میلیمتر
پتروشیمی مارونکاشی ضد اسید به همراه ملات
بهسامان دارواپوکسی 3 میلیمتر
دایر دارواپوکسی 3 میلیمتر
نیروگاه آبادانکاشی ضد اسید به همراه ملات
شرکت تعاونی ایران خودرو (ایدکو)اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت دخانیات خویاپوکسی 3 میلیمتر
شرکت دخانیات ارومیهاپوکسی 1 میلیمتر
پتروشیمی لالهاجرای اپوکسی 4 میلیمتر و رنگ آمیزی
مجتمع مس میدوکترمیم F.R.P لاینینگ
شرکت همگام خودرو- ایران خودرو سازهاپوکسی 3 میلیمتر
شرکت پاک دارواپوکسی 3 میلیمتر
شرکت پارس خودرواپوکسی 3 میلیمتر
شرکت مگاموتوراپوکسی 3 میلیمتر
شرکت ایران خودرو تهراناپوکسی 3 میلیمتر
شرکت خودروسازی سایپااپوکسی 3 میلیمتر
پتروشیمی تندگویانلاینینگ F.R.P
ایران خودروسازه (پروژه همگام)اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت دخانیات اصفهاناپوکسی 3 میلیمتر
ارگان دولتیرنگ اپوکسی دیواره- کفپوش آنتی داست و آنتی استاتیک
ارگان دولتیاپوکسی 3 میلیمتر
ارگان دولتیکاشی ضداسید (تایلینگ)
شرکت کیسونکفپوش اپوکسی 10 میلیمتر
نیروگاه آبادانکاشی ضداسیدی
شرکت پارس دارورنگ اپوکسی دیواره- کفپوش پلی اورتان
فرودگاه کرمانکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت آلفا مدار صنعتکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت شقایق درخشان رنگین(تولید دخانیات)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت ابن البلد بغداد (سایپا عراق)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت شیمیایی شجاعکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت گسترش الیاف پیشرفته(قزوین)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت دارویی تعاونی فراگیر گرگانکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت بافتسان ملایرکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت دخانیات اصفهانکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت شامپو صحّتکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت رهپوساخت شارستانبتن ریزی و روکش اپوکسی کف 3 میلیمتر
شرکت بهستان تولیدکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت سایپا تهرانکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت پاک داروکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
بی همتا صنعت جاودانه (اتکاء)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
پالایش گاز ایلامکفپوش اپوکسی 10، 5 و 3 میلیمتر
پارکینگ واحد تجاری شریعتیکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
نمایندگی 112 کیاموتورکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
پتروشیمی مارونتایلینگ ضداسیدی
شرکت مهرمینا الکتریکاپوکسی آنتی استاتیک
فرودگاه شهرکردکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
فرودگاه سیرجانکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
پایانه حمل و نقل بندر خمیرکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
خودروسازی سایپاکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر و لاک پلی اورتان
خودروسازی ابن بلد عراق کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
دارسازی فاخررنگ و کفپوش اپوکسی
عایق های الکتریک پارس کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
پتروشیمی کارون اجرای لاینینگ و تايلينگ ضداسيدی
پتروشیمی تندگویان کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
داروسازی شفا کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر-رنگ اپوکسی دیواره
صنایع فولاد توان آور آسیا کفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
شرکت امید نیک کیش (چارسو)رنگ و کفپوش اپوکسی و پلی اورتان فسفرسنس
شرکت مهرمينا الکتريککفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
شرکت گسترش صنعت و حرارت ايرانکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
مرکز جراحی دیکفپوش اپوکسی آنتی استاتيک
اسکام تايلينگ، لاينينگ ضداسيدی- کفپوش اپوکسی
پارس خودرو (سالن رنگ)انواع کفپوش اپوکسی
ارگان دولتیکفپوش اپوکسی آنتی استاتيک
شرکت پیشران صنعتکفپوش اپوکسی آنتی استاتیک
انتشارات گاجکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر و رویه پلی اورتان
داروسازی ابوریحانکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
جهان صادراتکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
سازمان راهداریکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
صنايع شهید درخشان تايلينگ ضداسیدی
شرکت نوشابه ساسانکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت پلی پک (مأمونیه)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت ارتعاشات صنعتیکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت برج بنايول- بیمارستان امام خمینیکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
اتاق بازرگانی صنايع و معادن و کشاورزی تهرانکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
مجتمع گاز پارس جنوبی-عسلویهکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر و 1 ميليمتر
سینا تجهیز البرزکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
افق دارو پارسکفپوش اپوکسی 3 ميليمتر
ارتعاشات صنعتی ایرانکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
داروسازی تدبیر داروکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت ایزوفام کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت دایا سیستم کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت پلی پک (مأمونیه)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
بیمارستان آستاراکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت شیرین وطن کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
نقشینه چاپ تبریزکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر و کفپوش آنتی استاتیک
تالار ستاره بانهکفپوش اپوکسی دکوراتیو
ارگان دولتیاجرای کاشی ضد اسیدی اجرای لاینینگ ضد اسیدی اجرای کفپوش آنتی استاتیک
داروسازی ابوریحان کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
ایران خودرو (سالن رنگ)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
ایران خودرو (سالن کلینیک تحویل مشتری)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
همگام خودروکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
همگام خودرو(نعمیرگاه شماره 2)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
پتروشیمی بوشهر کفپوش آنتی استاتیک
پتروشیمی بوشهر (سایت 2 )کفپوش آنتی استاتیک
پارس خودرو (سالن رنگ)کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر اجرای اپوکسی ضد اسید کفپوش اپوکسی آنتی ستاتیک
شرکت سازه ایرانیانکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت انتقال گاز بوشهرکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت پارس ساعیکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
پروژه ایران مال (شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران )کفپوش اپوکسی -پلی اورتان
پروژه ایران مال ( شرکت تهران پی چین)کفپوش اپوکسی -پلی اورتان
پروژه ایران مال ( فرا پدید ستاک)کفپوش اپوکسی -پلی اورتان
پروژه ایران مال (شرکت گسترش صنعت ایران)کفپوش اپوکسی -پلی اورتان
پروژه ایران مال (شرکت یکتا گامان )کفپوش اپوکسی -پلی اورتان
پروژه ایران مال ( شرکت بار و بن )کفپوش اپوکسی -پلی اورتان
پروژه ایران مال ( بازرگانی لطیفی )کفپوش اپوکسی -پلی اورتان
پروژه ایران مال ( بتن شیب )کفپوش اپوکسی -پلی اورتان
شرکت سپهر طلایی پارسکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت هواپیمایی زاگرس کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
پروژه ملل کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران لاینینگ مخزن
ارگان دولتیکفپوش آنتی استاتیک
شرکت آریا رنگ درخشان کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
نیروگاه سد رودبار لرستان کفپوش اپوکسی و پوشش رنگ دیواره و سقف
پروژه تجاری اداری ارکیدهبتن ریزی و کفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
شرکت بورکهارتکفپوش اپوکسی 3 میلیمتر
پتروشیمی کارون ( مخزن T-39012)تأمین و اجرای رزین وینیل استر نوالاک تأمین و اجرای رزین وینیل استر نوالاک
شرکت ماندانا شیمیکفپوش اپوکسی =پلی اورتان
پتروشیمی کارون لاینینگ ضد اسیدی کف واحد ها
پروژه ایران رهجوکفپوش آنتی استاتیک
بیمارستان 200 تختخوابی سیرجان کفپوش اپوکسی
ساختمان بیمه دی کفپوش اپوکسی
پروژه درسا ( قلهک)کفپوش اپوکسی
شرکت تولیدی صنعتی مهرخواه کفپوش اپوکسی- پلی اورتان
نیروگاه سیاه بیشه کفپوش اپوکسی
پروژه اطلس مال کفپوش اپوکسی - پلی اورتان
شرکت احداث عسلویهکفپوش آنتی استاتیک
شرکت نصب و ساختمان ECCکفپوش آنتی استاتیک
پتروشیمی بوشهر اجرای آجر ضد اسید پیت سولفور
ونک پلازا کفپوش اپوکسی با روکش پلی اورتان
شرکت داروسازی فارمدکفپوش اپوکسی با روکش پلی اورتان
پتروشیمی کارون کاشی کاری مخزن T-39050
پتروپارس قدرت(پتروشیمی ایلام)کفپوش آنتی استاتیک
نیروگاه شاهرود کفپوش اپوکسی
چاپخانه آرتمن کفپوش اپوکسی
پروژه ایران مال ( راسل تابلو)کفپوش آنتی استاتیک
پتروشیمی لرستان کفپوش اپوکسی
پروژه خلیج فارس ساعی کفپوش اپوکسی
فولاد مبارکه اصفهانتأمین ملات ضد اسیدی سیلیکات پتاسیم
فولاد مبارکه اصفهانتأمین ملات فوران کربنی
شرکت فرانسوز یزدتأمین ملات ضد اسیدی سیلیکات پتاسیم
شرکت سپهرآرمان خوزستان FPR LINING
شرکت مهندسی توان کاشی کاری ضداسیدی
شرکت ملی حفاری ایرانکفپوش اپوکسی
شرکت مهندسی انرژی کفپوش آنتی استاتیک
شرکت عمران آذرستان (پروژه انفورماتیک)کفپوش اپوکسی
ساختمان اداری تجاری پاسداران کفپوش اپوکسی
شرکت ماموت تلکا کفپوش اپوکسی و رنگ دیوار و سقف
پروژه ساختمان کیا (قیطریه)کفپوش اپوکسی و رنگ اپوکسی دیوار کفپوش ا پوکسی کف و رنگ دیوار
پتروشیمی لردگان FRP LINING - پوشش اپوکسی گلاس
پتروشیمی مسجد سلیمان پوشش اپوکسیREINFORCED - پوشش اپوکسی گلاس
شرکت آزادگان فاخر پوشش اپوکسی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان فروش ملات و کاشی ضد اسید
شرکت معدن کاران فولاد یزد - بینالودکاشی کاری ضداسیدی و frp lining
شرکت فولاد بوتیا FRP LINING
شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنافروش ملات ضد اسیدی فوران
شرکت طرح و ساخت بینا _نیروگاه قشم پوشش اپوکسی
پتروشيمی لردگانF.R.P Lining
پتروشيمی مارون(بندر امام)کفپوش اپوکسی آنتی استاتيک
پتروشيمی مارون(بندر امام)F.R.P Lining
صنایع مس باهنرفروش ملات ضد اسيد سيليکات پتاسيم
فروش آجر ضد اسيدی
پتروشيمی تندگویانفروش متریال ضد اسيد
پتروشيمی کارونF.R.P Lining
شرکت راستی کار البرزکفپوش اپوکسی آنتی استاتيک
شرکت چاپخانه دولتی ایرانکفپوش اپوکسی
شرکت ملی صنایع مس ایران-پالایشگاه خاتون
آباد
آجر کاری ضد اسيدی
ارگان دولتیکفپوش اپوکسی آنتی استاتيک
طرح و ساخت بيناکفپوش اپوکسی
شرکت احداث و توسعه نيروگاه های سيکل
ترکيبی مپنا
فروش ملات ضداسيد فوران
دانشگاه تربيت مدرسکفپوش اپوکسی
نيروگاه برق ایسين بندرعباسکفپوش اپوکسی آنتی استاتيک
کفپوش اپوکسی-پلی یورتان
ابزار یراق توسنکفپوش اپوکسی
شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن
کانی مس
کفپوش اپوکسی
ارگان دولتیکفپوش اپوکسی آنتی استاتيک
شرکت رویان داروکفپوش اپوکسی
سازمان امور خيریه اوقافکفپوش اپوکسی
انبار دارو بيمارستان حضرت معصومه کرمانشاهکفپوش اپوکسی
نيرومحرکه قزوینکفپوش اپوکسی
تيدا سنترکفپوش اپوکسی
بازار بزرگ ایرانمالکفپوش اپوکسی و پلی اورتان
شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع
ایرانیان (مانا)
لاینينگ مقاوم شيميایی- F.R.P Lining
پتروشيمی پردیسکفپوش اپوکسی
شرکت فراز باتری نوین پارسیانکفپوش پلی یورتان
شرکت مگاموتورکفپوش اپوکسی
شرکت انرژی نوینکفپوش اپوکسی
پتروشيمی لرستانکفپوش اپوکسی
شرکت ملی گاز ایران-سایت Nglکفپوش اپوکسی
پتروشيمی فن آورانفروش ملات ضد اسيد
پتروشيمی رازیفروش ملات ضد اسيد
نيروگاه قشمکاشی کاری ضد اسيد- F.R.P Lining
پروژه دریای نورکفپوش اپوکسی
پروژه مجتمع چهارباغکفپوش اپوکسی
شرکت بافتينهکفپوش اپوکسی
بيمارستان تامين اجتماعی زنجانکفپوش اپوکسی
شرکت توليد نيروی برق شهر ریکفپوش اپوکسی
شرکت کمک فنرسازی ایندامين سایپاکفپوش اپوکسی
شرکت بوتانکفپوش اپوکسی
شرکت ساخت تجهيزات برقی لنا یزدکفپوش اپوکسی
توسعه صنایع نفت و گاز سروکفپوش اپوکسی
گروه دلتا گاز مبينکفپوش اپوکسی