رابر لاینینگ

انواع رابر های سخت (Hard) و نرم (Soft)، جهت پوشش داخلی مخازن محتوی مواد خورنده، انواع رابرهای یک لایه و دولایه طبیعی (NR) و سنتزی (Synthetic)، انواع رابر Pre-Vulcanized که نیازی به عملیات پخت ندارد و رابر Self-Vulcanized که در سایت بدون اعمال حرارت و فشار پخته می شود، از جمله محصولات قابل ارائه در این حوزه می باشند.

این محصولات، در انواه مخازن ذخیره اسید و قلیا، به عنوان لایه باز دارنده در زیر کاشی های ضد اسید و آجر کاری ضد اسید قابل استفاده می باشند. همچنین، قابلیت تست منفذیابی (Spark Test) را نیز پس از اعمال رابرها دارا هستند.

رابرهای ضد اسیدی و قلیا بر پایه های مختلف زیر قابل ارائه هستند:
– رابر بر پایه بوتیل (LLR)
– رابر بر پایه کلرو بوتیل (CLLR)
– رابر بر پایه برمو بوتیل (BLLR)
– رابر بر پایه کلرو پرن (CR)
– رابر هایپالون (CSM)
– رابرهای ترکیبی