پرایمر رنگ و آستر رنگ

برای اجرای لایه آستر نیز می‌توانید از انواع ابزار رنگ آمیزین نظیر غلطک رنگ یا قلم‌مو رنگ استفاده کنید.