کفپوش منعطف اپوکسی

کفپوش منعطف اپوکسی
کد محصول: 2452

این کفپوش بر پایه رزین بیسفنول A و هاردنر پلی آمین و ادتیو های خاصی جهت انعطاف پذیری بالاتر طراحی گردیده است. از جمله خواص مهم این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود:
خاصیت خود ترازی به دلیل گرانروی کم، شفافیت و درخشانی سطح، خواص مکانیکی، الکتریکی و حرارتی خوب و همچنین انعطاف پذیری بالا.
کاربرد این محصول عمدتاً در سطوح تحت تنش های سیکلیک می باشد. تینر

1.تعداد اجزا : دو جزئی
2.براقيت : صنعتی
3.دانسيته ترکيبی gr/cm3 : 35/1
4.فام : بدون محدوديت رنگی
5.نسبت اختلاط اجزا A/B (وزنی) : 1/6
6.عمر مصرف پس از اختلاط :
7.در دمای Ċ 15 ، 40 دقيقه
8.در دمای Ċ 25 ، 30 دقيقه
9.در دمای Ċ 35 ، 20 دقيقه
10.مکانيزم خشک شدن : واکنش شيميايی بين اجزا
1.درصد جامد حجمی : 100
2.ضخامت پيشنهادی فيلم خشک : 3-1 ميليمتر
3.پوشش تئوری m2/Lit : 1
4.خشک شدن کامل : 7 روز
5.خشک شدن عمقی : 24 ساعت
6.خشک شدن سطحی : 4 ساعت
7.دمای سطح : 25 درجه سانتيگراد
8.نوع تينر : ندارد
9.دوره انبار داری : 12 ماه
10.زمان ژل شدن : 20 دقيقه
11.نقطه اشتعال : 25 درجه سانتيگراد

آماده سازی سطح :

سطح مورد نظر بايد از هرگونه آلودگی عاری گردد و برداشت لعاب بتون و ايجاد پروفايل مناسب برای چسبندگی پوشش به بستر الزامی می باشد (که به همين منظور از دستگاه ساب و دستگاه اسکراچر بهره برده می شود.) پس از برداشت آلودگی ها و ايجاد زبری مناسب گرد و غبار از سطح جمع آوری شده و پوشش اعمال می گردد.

شرايط محيط رنگ آميزی :
بهترين درجه حرارت محيط و سطح کار حين اجرا بين 30-10 درجه سانتيگراد می باشد اجرای کفپوش معمولاً در     محيط های مسقف انجام می پذيرد که علاوه بر مسقف بودن کنترل گرد و غبار و ريزش اجسام خارجی بروی پوشش الزامی باشد. دمای محيط هنگام رنگ آميزی بايستی حداقل 3 درجه سانتيگراد بالاتر از نقطه محيط باشد تا از تشکيل قطرات آب بروی سطح جلوگيری شود.

روش اعمال رنگ :
هر دو جزء A و B بخوبی ميکس شده و با توجه به نسبت تعيين شده با هم اختلاط می گردد. مقدار و روش اعمال هر لايه از اين پوشش بر اساس فاکتورهايی همچون کيفيت بستر، ضخامت بستر، ضخامت مورد نياز و… تعريف می گردد.

تجهيزات رنگ آميزی :
–    اعمال اين پوشش بصورت دستی و با ابزاری همچون شانه های مخصوص و غلطک و قلم مويی امکان پذير می باشد.

نکات ايمنی :
–    توصيه می گردد از استنشاق مداوم بخارات حلال اين رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی الامکان از لوازم ايمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زياد شستشو گردد.
–    اين رنگ اشتعال زا بوده و بايستی از حرارت، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

کفپوش منعطف اپوکسی