مکان های کاربرد کفپوش آنتی استاتیک

مکان های کاربرد کفپوش آنتی استاتیک عبارتند از: صنایع الکترونیک مناطق کارخانجات ترکیبات الکترونیکی کفپوش آنتی استاتیک برای اتاق سرور اتاق های ترکیب رنگ کارخانجات مواد منفجره صنایع نساجی داروخانه ها و بهداشت ها صنایع نفت و فراورده های شیمیایی کاهش و جلو گیری از استاتیک در کفپوش های لمینتی در حالی که کفپوش وینیل…