دسته پوشش کاشی و آجرهای ضد اسیدی شامل انواع ذیل است:

سرامیک های ضد اسیدی به همراه ملات بر پایه رزین فوران
سرامیک های ضد اسیدی به همراه ملات بر پایه سیلیکات پتاسیم
سرامیک های ضد اسیدی به همراه ملات های پلیمری

دیدگاه ها بسته شده است