پوشش های مقاومت شیمیایی بر پایه رزین وینیل استر

رزین های وینیل استر دارای مقاومت های شیمیایی منحصر به فرد، مقاومت بالای فشاری و خمشی بوده و مناسب محیط های خورنده با اسید و حلال های آلی و برخی از اکسیدکننده ها می باشند (استفاده از رزین وینیل استر به همراه فیلرهای ضدخوردگی، الیاف غیرشیشه ای و ایلاف شیشه ای رایج می باشند.)